Lao Rattan and Bamboo Crafts festival in Lani’s guesthouse Vientiane May 3-5, 2023

Lao Rattan and Bamboo Crafts festival in Lani’s guesthouse Vientiane May 3-5, 2023

News

ຂາຍສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ ກໍ່ຍົກມາໃຫ້ທ່ຽວຊື້ ທ່ຽວຊົມ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງແລ້ວ

ໃນງານຕະຫຼາດຫັດຖະກຳ ໃນສວນ, “ສະເໜ່ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ”
ໃນວັນທີ 03-07/05/2023 ທີ່ ບ້ານພັກລານີ ບ້ານຫາຍໂຊກ(ຮ່ອມ03 ໜ້າວັດອົງຕື້), ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະ​ຄອນຫຼ​ວງວຽງ​ຈັນ / 10:00 – 19:00
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ : 021 452956 / 020 55819587 / 020 22473596
ສະຖານທີ່ຈັດງານ : ເຮືອນພັກລານີ / ບ້ານຫາຍໂສກ / ເມືອງຈັນທະບູລີ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Venue: Lani’s House / Hai Sok Village / Chan Thaburi District / Vientiane City
it was successfully organized and lots of visitors both expat and local to explore the simply beautiful of Lao Rattan and Bamboo Crafts at  Craft Market in the Garden.
At Lani’s House Ban Haisok (In fron of Ong Tue temple)
03-07/05/2023

Some of guest of honors, and moment of the event