Seminar

ສຸນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(ສຄອຊ). ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ Views: 53

Continue Reading  

ມາເປັນ​ສ່ວນ​ຫນື່ງ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ເສດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ລາວ​ເຮົາ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ໂດຍ​ການ ຫັນ​ມາ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕ​ະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ Views: 139

Continue Reading