ສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ

News

ສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ທັນສະໄໝ

 

 

Source: www.laophattananews.com