ທຸລະກິດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຍືນຍົງ-Sustainable Business and Packaging

ທຸລະກິດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຍືນຍົງ-Sustainable Business and Packaging

Seminar

ສຸນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(ສຄອຊ). ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ


ຫົວຂໍ້: “ທຸລະກິດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຍືນຍົງ-Sustainable Business and Packaging”♻️
ເພື່ອຮຽນຮູ້ ເຕັກໂນໂລຢີໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ຕໍ່ອົງກອນໃນອານາຄົດ
🗓️ວັນທີ: 20 ພະຈິກ 2023
🕐ເວລາ: 13:30-16:00 ໂມງ
📍ສະຖານທີ່: ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ
👨🏻‍💼ນັກວິທະຍາກອນ: ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ (ປະທດໄທ)
ຄ່າສະໝັກ: 500,000ກີບ/ທ່ານ
‼️ພິເສດ‼️ ສົ່ງລາຍຊື່ສະໝັກກ່ອນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023ນີ້ ຈ່າຍພຽງ 200,000ກີບ/ທ່ານ (ລວມອາຫານວ່າງ)

ສະ​ຖານ​ທີ ຢູ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸ​ສະ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ
Km 5, Kaysone Phomvihane Ave, Phonphanao Village, Saysettha District, Vientiane, Laos
021 453 312
[email protected]
lncci.la